Bergkvarabuss

På den här sidan hittar du logotyp, profilfärger, typsnitt, grafiska element och bildspråk. Det finns också tips och inspiration på hur du kan använda materialet i din kommunikation.

Vårt grafiska formspråk betyder mycket för mottagarna. Det ska vara enkelt att uppfatta när det är Bergkvarabuss som är avsändare. Här hittar du allt du behöver för att kommunicera vårt varumärke.

Vid frågor eller behov av hjälp kontakta info@bergkvarabuss.se

Logotyp

Typografi

Profilfärger

Grafiska element

Bildspråk

Användning

Inspiration

Ladda ner