Minsta storlek

För att logotypen inte ska förlora sin läsbarhet bör den aldrig vara mindre än 25 mm. Önskvärt är att symbolen används enskilt på profilmaterial såsom pennor och muggar.