Avsändare

När vi är avsändare tillsammans med andra aktörer behöver vi ha vissa riktlinjer för att hierarkin ska bli tydlig. Den primära avsändaren står överst och är störst. Är avsändarna likvärdiga ställs dom på samma nivå och i samma storlek. I vissa fall kan det vara bättre att bara typografera underordnade avsändare för att ge ett mindre rörigt uttryck.

Bergkvarabuss som huvudavsändare

Bergkvarabuss som likvärdig avsändare

Bergkvarabuss som huvudavsändare och övriga avsändare endast med typografi