Varianter

På våra fordon används alltid logotypen i färg med röd eller vit text.

Logotyp i färg

Negativ logotyp i färg

Taglinen kan användas för sig själv. Den ska dock alltid förekomma i samband med vår logotyp.

Logotyp med tagline

Tagline i förekommande färgsättningar

Logotyp tillsammans med webbadress. För att våra bussar ska vara enhetliga finns även original på webbadress tillsammans med telefonnummer att ladda ner här.

Logotyp med webbadress

Instruktioner för logotyp + webbadress

På detta sätt skrivs webbadress och telefon ut

Logotyp med tillägg ”SWEDEN”. Denna logotyp förekommer framförallt på våra turistbussar.

Bergkvarabuss Sweden stående

Bergkvarabuss Sweden liggande

Instruktioner för logotyp med tillägg ”SWEDEN”

Mellanrummet mellan Sweden och Bergkvarabuss logotyp är lika stort som E:et i Sweden. Det innebär att oavsett hur stort logotypen skalas upp blir Sweden alltid i proportion med logotypen.

Bredden på Sweden är alltid lika bred som ”buss” i Bergkvarabuss.

Font: Fira Sans Regular, versaler