Grafiskt element

Vi använder vårt grafiska element på alla våra fordon. Det används i originalutförande utom på de mörka fordonen, där används en ljusare specialvariant. Denna kan efterfrågas hos Bergkvarabuss kommunikationsavdelning.

Det grafiska elementet anpassas efter fordons­typ och vad vi vill att fordonet ska signalera. Detta görs också i samråd med Bergkvarabuss kommunikationsavdelning.

Du kan ladda ner vårt grafiska element här.