Typografi

Vårt huvudtypsnitt är Fira sans. Det är ett stadigt, tydligt och gediget typsnitt med karaktär. Passar utmärkt till både rubrik och brödtext. Typsnittet finns i många vikter vilket ger stora möjligheter. Det fungerar lika bra i print som digitalt.

Dekortypsnitt
Cortado återfinns i taglinen i logotypen. Det är ett mjukt typsnitt med en handskriven känsla. Det går i linje med våra värden och ger en personlig känsla. Det är ett bra komplement till det mer kraftfulla Fira sans. Det används sparsamt till detaljer. Se exempel på användning här.

Ersättningstypsnitt
I intern kommunikation kan Arial Black (rubriker) och Arial (övrig text) användas som ersättningstypsnitt. Uppstår ett behov av ett seriftypsnitt använder vi Garamond. Men då enbart för längre skrivelser.

Huvudtypsnitt

Dekortypsnitt

Ersättningstypsnitt