Placering

Vår logotyp är flexibel och passar bra att placera både centrerat och i alla hörnor.