Fordonsmanual

Fordonsmanualen innehåller vägledning och riktlinjer för hur våra fordon ska profileras i enlighet med vår grafiska profil.

Vår målsättning är att våra fordon ska ge ett tydligt och enhetligt intryck och stärka Bergkvarabuss som varumärke.

Designen är framtagen så att den är anpassningsbar till olika fordonstyper. Den kan anpassas efter fordonstyp men också efter tillfälle. Den kan till exempel ge ett mer lekfullt intryck på skolbussar medan turistbussar får en mer nedtonad design.

Färger
Fordonen stripas direkt på grundlacken. De ska vara vita eller i vissa fall den mörkblå färgen.