Dekalplacering

Placering av dekaler och logotyper ska alltid ske i samråd med Bergkvarabuss kommunikationsavdelning.

Övergripande riktlinjer och applicering är beroende på fordonsmodell och här visas ett urval av våra olika modeller.

Dekalplacering buss, front och bakstam

Skolbuss
På skolbussen används det raka grafiska elementet. Det löper över hela sidan med uppehåll för logon. Bergkvarabuss logo placeras stort på den främre delen av bussen.

 

Turistbuss
På turistbussarna används det raka grafiska elementet. Det löper över hela sidan med uppehåll för de två logotyperna. Bergkvarabuss logo och övrig aktörs logo appliceras med jämnbördig storlek. Berkvarabuss logo appliceras på den främre delen av bussen och övriga aktörers logo på den bakre delen.

 

Minibuss
Bergkvarabuss logo och tagline ”Tillsammans hela vägen” placeras centrerat ovanför sidans fönster. Det grafiska elementet löper från framlyktan, över sidan på bilen och utan avbrott över till fordonets bakstam och över till nästa sida.

Minibuss front, sida och bakstam

Tjänstebilar/poolbilar
På våra tjänstebilar/poolbilar använder vi en mindre kurvig variant av det grafiska elementet och det löper från främre hjulhuset till det bakre hjulhuset. Logon placeras på den bakre delen av sidan.

Logotypen och webbadressen placeras centrerat på bilens baksida under VW-märket.